...

DER VAR ENGANG...

... en fabrikant ved navn Lars Chr. Mørch. Han drev en tømrervirksomhed fra Jomfru Ane Gade i Aalborg, og han fik i år 1900 en søn, Ole, der blev uddannet til ingeniør og drev familievirksomheden videre. Ved det 20. århundredes start var mange lejligheder i byerne stadig opvarmet med petroleum: Man gik eksempelvis ned til sin lokale købmand og købte sig en dunk petroleum, som man hældte i petroleumsovnen. Det var besværligt og temmelig forurenende.

I 1930’erne gik man i gang med en større byfornyelse i Aalborg. Bygningen af den nye Limfjordsbro gjorde, at Vesterbro måtte ændres, og mange gamle huse måtte lade livet. Der blev bygget nye huse, der fik fjernvarme - og Ole Mørch blev rådgivende ingeniør på en stor del af disse byggerier. Det var også ham, der tog initiativ til, at der blev sat varmemålere op i ejendommene.

Ole Mørch

Fjernvarme blev leveret til hele ejendommen, og opgaven var nu at finde ud af, hvor meget hver enkelt lejlighed skulle betale. Det havde en københavnsk ingeniør ved navn Odin Clorius løst: Han opfandt nemlig en fordampningsvarmemåler til radiatorer, som han tog patent på. Op til starten af Anden Verdenskrig blev Clorius varmemåleren meget udbredt, og Ole Mørch indgik i 1941 samarbejde med den københavnske ingeniør og hans firma Clorius om at være eneforhandler af Clorius varmemålerne i hele Jylland.

Siden, da det gik rigtig stærkt med fjernvarmens indtog, solgte Ole Mørch rettighederne videre i en lang række af de jyske byer men beholdt partnerskab i et firma i Aarhus - samt eneforhandlingen af målerne i hele det gamle Nordjyllands Amt.

Politiet på besøg - som måleraflæser

Når måleren var blevet installeret på radiatoren hjemme hos familien, skulle den læses af. Det skete én gang årligt - oftest i maj eller juni - og det var som regel postbude og politibetjente, der foretog aflæsningerne i deres fritid. Siden blev det professionelle måleraflæsere, der kom og læste af, og resultaterne blev registreret på hulkort og siden på computere – og i dag kan det håndteres via en WEB-løsning.

Palle Mørch

I dag er hver varmemåler nemlig udstyret med en sensor, der kan aflæses centralt hos Palle Mørch. Hvad der for 20 år siden ville tage en måned eller mere at aflæse, kan i dag klares elektronisk på under en time eller to, hvorefter forbrugsregnskabet kan udarbejdes og leveres til kunden enten som en fil eller via mail.

Palle Mørch blev født i 1927 og var, som eneste søn i en søskendeflok på tre, naturligt udvalgt til at overtage virksomheden. Han gik i faderens fodspor, gik ind i familiefirmaet, og den 1. januar 1979 overtog han virksomheden, der nu udelukkende var en målervirksomhed. I 1985 flyttede firmaet ved navn Palle Mørch til firmaets nuværende adresse, Hasserisgaarden.

Et målrettet målerfirma

I 2006 brød Palle Mørch samarbejdet med Clorius og begyndte i stedet via Metrius at importere varmemålere fra det tyske firma Techem. Metrius (at måle på latin) var et indkøbsselskab, som Palle Mørch var medejer af sammen med resten af de gamle service-firmaer. Techem Danmark købte derefter Clorius Måleservice K/S i Århus, som i dag har eneret på at forhandle de tyske Techem målere i Danmark med Palle Mørch A/S som eneste eksterne selvstændige forhandler.

I dag servicerer de cirka 30 medarbejdere hos Palle Mørch A/S omkring 60.000 lejligheder - primært i Nordjylland, men også i resten af Danmark. Palle Mørch A/S er den eneste privatejede og danske målervirksomhed i landet.

Palle Mørch nød at drive sin virksomhed og havde ingen planer om at gå på pension. Da han døde, 88 år gammel i 2015, havde han været erhvervsaktiv og direktør i virksomheden til det sidste. Virksomheden drives i dag videre af en fond.

Gutte og Palle

Gutte, med det borgerlige navn Gudrun, var en ung børnehavelærer fra Brønderslev. Hun mødte den fire år ældre Palle Mørch en sommer i Blokhus - og sød musik opstod.

Gutte

De blev gift i 1955, og Gutte valgte at blive hjemmegående for at fokusere på parrets to børn og familiens hunde, der ofte var spaniels. Det gav Palle Mørch ro til at passe virksomheden.

Gutte og Palle Mørch var særdeles habile langrends-skiløbere, og blandt andet stod familien gerne på ski i Norge. Parret var også flere gange i New York, hvor de kunne dyrke en anden passion - nemlig jazz-musik. Hjemme i Danmark nød familien at være på ferie i sommerhuset i Glædeby ved Lild.

Gutte døde i 2011 på sin 80 års fødselsdag efter kort tids sygdom. Men inden havde hun og ægtefællen talt om, hvad der skulle ske med virksomheden, når de ikke var her mere. Ægteparret havde et ønske om at bidrage med almennyttige donationer m.m. samt at sikre, at medarbejderne og kunderne stadig kunne have et Palle Mørch med base i Aalborg. Derfor oprettede de Gudrun & Palle Mørchs Fond, der driver virksomheden i dag.

Eftersom ægteparret Mørch var kendt for deres gavmildhed og store villighed til at hjælpe, hvor der var brug for hjælp, var det helt naturligt, at ægtefællerne oprettede Gudrun & Palle Mørchs Mindefond, der kan bidrage til, at nye spændende projekter bliver sat i værk.

...