Fonden

Gudrun & Palle Mørchs Mindefond, der blev oprettet i april 2016, uddeler hvert år beløb til almennyttige formål, herunder sociale, humanitære, forskningsmæssige, kunstneriske og kulturelle formål.

Uddelingen vil primært ske til formål i Nordjylland.

Uddelinger finder sted hvert år i april og eventuelt november.

I 2017 – der var det første uddelingsår – blev der uddelt 1,5 mio. kr.

Bestyrelse og administration

Fonden bestyrelse består af Anders Hjulmand (formand), Britta Rørbæk og Jens Ole Christensen.

Administration af økonomi: Palle Mørch A/S, Hasserisvej 117, 9000 Aalborg.

Ansøgninger til Fonden

Fonden støtter ikke studie og rejselegater. Der ydes primært støtte til projekter i Nordjylland og kun undtagelsesvis til projekter udenfor regionen.

Ansøgninger kan indsendes i følgende perioder:
1.2. – 1.3. (primær uddeling)
1.9.- 1.10. (eventuel sekundær uddeling)
Se hvordan under Kontakt.