Cookie- og persondatapolitik for Gudrun & Palle Mørchs Mindefond

Formål

Formålet med Gudrun & Palle Mørchs Mindefond (herefter Fonden) persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender dine personoplysninger i Fonden.

Vi respekterer fuldt ud dine ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personoplysninger, som Fonden modtager. Det er Fondens målsætning at beskytte dine personoplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, hvordan de videregives eller opbevares.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige.

Dataansvarlig

Fonden er dataansvarlig, og Fonden sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger

Gudrun & Palle Mørchs Mindefond, Hasserisvej 117, 9000 Aalborg
CVR-nummer: 37649376
Website: www.gudrunogpallemorchsmindefond.dk
Mail: tba@70151000.dk
Telefon: 72211666
Persondataansvarlig: mail: tba@70151000.dk   tlf.: 72211666

Indsamling og behandling af dine personoplysninger

Vi behandler de personoplysninger, som du selv indtaster og udleverer i forbindelse med din (elektroniske) indgivelse af din ansøgning til Fonden. Disse oplysninger omfatter som oftest navn, adresse, cpr.nr., tlf.nr., mailadresse, stillingsbetegnelse og ansættelsessted.

Personoplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en fysisk person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mail-adresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om disse vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne vurdere din ansøgnings egnethed i forhold til at få udbetalt støttemidler fra fonden.

Er vores behandling af dine personoplysninger ikke begrundet i ovenstående, og det i øvrigt ikke følger af andet retlig grundlag, vil vi indhente dit samtykke til behandlingen og samtidig oplyse dig om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Fonden behandler kun de personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold ovenstående formål.

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver alene dine personoplysninger til Fondens relevante samarbejdspartnere, som er:

  • Revisor
  • SKAT
  • Bankforbindelse, samt
  • Palle Mørch A/S, som forestår udbetaling af fondsstøttemidlerne.

Derudover videregiver Fonden ikke oplysninger til tredjeparter.
Fonden kan dele personoplysninger, der ikke identificerer fysiske personer, med offentligheden via Fondens hjemmeside.

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Ansøgninger, der ikke imødekommes efter behandling i Fondens bestyrelse eller administration, vil blive slettet umiddelbart herefter. Ansøgninger, der bliver imødekommet, bliver efter udbetaling af støttebeløbet opbevaret i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. Ansøgninger i forbindelse med de årlige ansøgningsrunder, vil efter afslutning af en ansøgningsrunde blive offentliggjort i listeform og med anonymiserede personoplysninger på Fondens hjemmeside.

Dine rettigheder

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du til enhver tid ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig og hvad Fonden anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe Fonden opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager personoplysninger om dig, i det omfang Fonden videregiver dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere.

Hvis du mener, at de personoplysninger, som Fonden behandler er unøjagtige eller forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du kan henvende dig til os og oplyse om, hvor unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som Fonden indsamlede dem til eller du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen. Ønsker du at gøre en indsigelse gældende kan alle henvendelser i forbindelse hermed rettes til Fonden via e-mail: tba@70151000.dk eller på telefon: 72211666.

Du har endvidere til enhver tid ret til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet) over Fondens behandling af dine personoplysninger.

Informationssikkerhed

Fonden har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.

De persondataoplysninger, der afgives på www.gudrunogpallemorchsmindefond.dk, er beskyttet med en kryptering under transmissionen fra brugerens computer til Fonden. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne således, at oplysningerne ikke bliver læsbare for uvedkommende.

Hvis du sender oplysninger på e-mail til Fonden, skal du dog være opmærksom på, at vi ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails.

Links til andre hjemmesider

Fondens hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vær opmærksom på, at du ved at klikke på sådanne links bliver ført til en anden hjemmeside. Vi opfordrer dig til altid at læse disse hjemmesiders persondatapolitik, da deres procedure for indsamling og behandling af personoplysninger kan adskille sig fra Fondens.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Fonden forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred. Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Brug af cookies på Fondens hjemmeside

Vi anvender cookies på vores hjemmeside i overensstemmelse med denne cookiepolitik. I overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen, skal vi informere om hvilke cookies vi gør brug af og som installeres på dit it-udstyr når du besøger vores hjemmeside.

En cookie er en tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysning, eller tilgå allerede lagrede data på din computer, tablet, smartphone, terminaludstyr og lignende med henblik på, at indsamle data om dig samt til at genkende udstyret. Den indsamlede data fra cookies anvendes blandt andet til at analysere din adfærd på hjemmesiden, og for at give dig den optimale oplevelse. En cookie er en passiv fil, hvorfor den ikke kan sprede computervirus eller andet skadeligt programmel. Vi benytter os alene af førstepartscookies.

Vi anvender følgende førstepartscookies:

  1. Sessionscookies: Dette er midlertidige cookies, som slettes når du lukker din internetbrowser. Formålet med sessionscookies er at huske dine præferencer samt registrere, hvornår du forlader hjemmesiden.
  2. Persistente cookies. Persistente cookies forbliver i din internetbrowsers undermapper indtil du sletter dem manuelt, eller din internetbrowser sletter dem baseret på varigheden i cookiefilen. Varigheden er typisk på mellem 30 sekunder og 2 år, og for Fonden typisk i optil 30 dage. Formålet med persistente cookies er at kunne adskille de besøgende fra hinanden og fastlægge om den besøgende er en unik besøgende i det system, som anvendes til webstatistik. Derudover er formålet at indsamle statistik om, hvornår den besøgende har besøgt hjemmesiden samt oplysninger om hvorfra den besøgende kommer fra og går videre til.

Fonden indsamlet personoplysninger i cookies, herunder din IP-adresse og internetadfærd. Vi behandler disse oplysninger i overensstemmelse med ovenstående persondatapolitik.

Hvordan sletter du cookies?

Du kan slette cookies, såfremt du ikke længere vil lagre dem på din computer, tablet eller anden tilsvarende enhed. Dette kan du gøre ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[DELETE].

Ændringer

Vores persondatapolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne persondatapolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne persondatapolitik angives på denne side.