Persondatapolitik for Gudrun & Palle Mørchs Mindefond

Formål

Formålet med Gudrun & Palle Mørchs Mindefond (herefter Fonden) persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender dine personoplysninger i Fonden.

Vi respekterer fuldt ud dine ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personoplysninger, som Fonden modtager. Det er Fondens målsætning at beskytte dine personoplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, hvordan de videregives eller opbevares.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige.

Dataansvarlig

Fonden er dataansvarlig, og Fonden sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger

Gudrun & Palle Mørchs Mindefond, Hasserisvej 117, 9000 Aalborg
CVR-nummer: 37649376
Website: www.gudrunogpallemorchsmindefond.dk
Mail: tba@70151000.dk
Telefon: 72211666
Persondataansvarlig: mail: tba@70151000.dk   tlf.: 72211666

Indsamling og behandling af dine personoplysninger

Vi behandler de personoplysninger, som du selv indtaster og udleverer i forbindelse med din (elektroniske) indgivelse af din ansøgning til Fonden. Disse oplysninger omfatter som oftest navn, adresse, cpr.nr., tlf.nr., mailadresse, stillingsbetegnelse og ansættelsessted.

Personoplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en fysisk person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mail-adresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om disse vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne vurdere din ansøgnings egnethed i forhold til at få udbetalt støttemidler fra fonden.

Er vores behandling af dine personoplysninger ikke begrundet i ovenstående, og det i øvrigt ikke følger af andet retlig grundlag, vil vi indhente dit samtykke til behandlingen og samtidig oplyse dig om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Fonden behandler kun de personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold ovenstående formål.

Brug af cookies på Fondens hjemmeside

Ud over de oplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med din ansøgning, kan Fonden anvende hjemmeside cookies. Cookies er digitale informationspakker, som hjemmesiden lagrer på din harddisk. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie.

Som bruger kan du selv vælge, om browseren skal acceptere cookies eller ej. Det er også muligt at slette de cookies, som ligger på din computer.

Vi anvender cookies for at forbedre hjemmesidens funktioner og lette din adgang hertil.

For hvert besøg på www.gudrunogpallemorchsmindefond.dk - uafhængigt af tilstedeværelsen af en cookie - opbygger Fonden logstatistik. Logstatistik betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades, m.m.

På www.gudrunogpallemorchsmindefond.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter. Disse statistikker er anonymiserede.

Logstatistik bruges til:

  • at skabe øget brugervenlighed
  • at måle effektivitet af sites ansøgningsdel
  • at dokumentere brugen af sitet

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver alene dine personoplysninger til Fondens relevante samarbejdspartnere, som er:

  • Revisor
  • SKAT
  • Bankforbindelse, samt
  • Palle Mørch A/S, som forestår udbetaling af fondsstøttemidlerne.
Derudover videregiver Fonden ikke oplysninger til tredjeparter.

Fonden kan dele personoplysninger, der ikke identificerer fysiske personer, med offentligheden via Fondens hjemmeside.

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har noget retlig grundlag for at behandle dine personoplysninger. I visse tilfælde vil Fonden foretage en anonymisering af dine personoplysninger. Ansøgninger, der ikke imødekommes efter behandling i Fondens bestyrelse eller administration, vil blive slettet umiddelbart herefter. Ansøgninger, der bliver imødekommet, bliver efter udbetaling af støttebeløbet opbevaret i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. Ansøgninger i forbindelse med de årlige ansøgningsrunder, vil efter afslutning af en ansøgningsrunde blive offentliggjort i listeform og med anonymiserede personoplysninger på Fondens hjemmeside.

Dine rettigheder

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du til enhver tid ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig og hvad Fonden anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe Fonden opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager personoplysninger om dig, i det omfang Fonden videregiver dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere.

Hvis du mener, at de personoplysninger, som Fonden behandler er unøjagtige eller forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du kan henvende dig til os og oplyse om, hvor unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som Fonden indsamlede dem til eller du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen. Ønsker du at gøre en indsigelse gældende kan alle henvendelser i forbindelse hermed rettes til Fonden via e-mail: tba@70151000.dk eller på telefon: 72211666.

Du har endvidere til enhver tid ret til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet) over Fondens behandling af dine personoplysninger.

Informationssikkerhed

Fonden har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.

De persondataoplysninger, der afgives på www.gudrunogpallemorchsmindefond.dk, er beskyttet med en kryptering under transmissionen fra brugerens computer til Fonden. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne således, at oplysningerne ikke bliver læsbare for uvedkommende.

Hvis du sender oplysninger på e-mail til Fonden, skal du dog være opmærksom på, at vi ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails.

Links til andre hjemmesider

Fondens hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vær opmærksom på, at du ved at klikke på sådanne links bliver ført til en anden hjemmeside. Vi opfordrer dig til altid at læse disse hjemmesiders persondatapolitik, da deres procedure for indsamling og behandling af personoplysninger kan adskille sig fra Fondens.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Fonden forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred. Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringer

Vores persondatapolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne persondatapolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne persondatapolitik angives på denne side.